รายละเอียดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม บินพักหลักร้อยหลักพันลุ้นรางวัลหลักล้าน

 1. Add Line @ilovetherain และลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และอีเมล์ ให้ถูกต้อง เป็นความจริง และครบถ้วน
 2. รับ CODE รหัสประจำตัวทางช่องทางที่ลงทะเบียนไว้
 3. นำ CODE รหัสประจำตัว ไปซื้อสินค้าหรือบริการ ในกลุ่มโรงแรมที่พัก หรือ บริการกลุ่มสายการบิน ที่ร่วมรายการกับทางโครงการ จะได้รับ 1 สิทธิในการลุ้นรับรางวัล และจะได้รับสิทธิลุ้นรางวัลเพิ่มตามจำนวนครั้งที่ซื้อสินค้า/บริการ อื่น ๆ จากทางโครงการในกลุ่มรถเช่า, กลุ่มแพ็กเกจทัวร์ต่าง ๆ หรือ กลุ่มบริการอื่น ๆ ที่ร่วมรายการกับทางโครงการ
 4. สินค้า/บริการ บางประเภทจะต้องใช้ CODE ประจำ สินค้า/บริการ นั้น ๆ แทน CODE ที่ได้รับจากการลงทะเบียน และทางโครงการจะใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของ ผู้ซื้อสินค้า/บริการ นั้น ๆ เป็นตัวกำหนดสิทธิลุ้นรางวัล
 5. สอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Line @ilovetherain
 6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ Facebook เที่ยวลุ้นล้าน

กำหนดการ

 • ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม-10 กันยายน 2562
 • กำหนดจับรางวัลชิงโชค: วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: 1 เดือนตุลาคม 2562 ทางรายการโทรทัศน์ที่จะนำเทปการจับฉลากไปออกอากาศ ความยาว 2 นาที ในช่วงรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3, ทาง Facebook เที่ยวลุ้นล้าน, Line @ilovetherain
 • มอบรางวัล: วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

รายการของรางวัลสำหรับจับฉลากลุ้นรางวัลใหญ่หลักล้าน เดือน กันยายน 2562

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota รุ่น fortuner 2.4G 2WD AT มูลค่ารางวัลละ 1,300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 1,300,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Vespa รุ่น Sprint125 3VIE ABS-BI มูลค่ารางวัลละ 105,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 105,900 บาท
 • รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ IPhone รุ่น XS MAX 64GB มูลค่ารางวัลละ 43,900 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 131,700 บาท
 • รางวัลที่ 4 กล้อง DJI Osmo รุ่น Pocket มูลค่ารางวัลละ 13,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 40,500 บาท

เงื่อนไขในการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องส่งสำเนาบัตรประชาชน มาทาง email: ilovetherain@gmail.com เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนการรับรางวัลภายในวันที่ เจ้าหน้าที่กำหนด และผู้โชคดีที่ได้รับยืนยันความถูกต้องแล้วต้องมาติดต่อขอรับของรางวัล โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริงพร้อมสำเนา, สำเนาทะเบียนบ้าน มาแสดง และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ จะต้องไม่มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอยตัวพิมพ์เดิม หรือการทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาโดยไม่ชอบ ซึ่งจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ ทางโครงการฯ จะมอบรางวัลดังกล่าว ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป มาติดต่อรับรางวัลที่ บริษัท บอร์น ดิสติงชั่น จำกัด (ตัวแทนดำเนินงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล และไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
 3. ผู้โชคดี 1 ท่าน ต่อ 1 เลขที่บัตรประชาชนที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น โดยของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 5. รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 8. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
 9. บริษัทฯ ถือว่าผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไขของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ
 10. ใบอนุญาตเลขที่ 1019/2562 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562